Ikon för Rikstermbanken

cytomegalovirus

svenska termer: cytomegalovirus
CMV
förklaring:

Virus som tillhör familjen herpesvirus. Vanligt förekommande virus som kan ge upphov till övergående feber och svullna lymfkörtlar. De flesta som smittas förblir symtomfria. Hos patienter med nedsatt immunförsvar, exempelvis AIDS-patienter, kan infektion med cytomegalovirus ge upphov till allvarligare symtom. Viss risk finns att virus smittar från gravid kvinna till fostret, vilket kan leda till infektion och skada hos fostret.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008