Ikon för Rikstermbanken

cytologi

svensk term: cytologi
definition:

läran om cellen

anmärkning:

Det kan även innebära en undersökning av celler, som bl.a. används vid misstanke om cancer.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008