Ikon för Rikstermbanken

cytokrom P450

svensk term: cytokrom P450
förklaring:

Grupp av järnhaltiga enzymer som till stor del är inblandade i nedbrytningen av olika läkemedel i kroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008