Ikon för Rikstermbanken

cytogenetik

svensk term: cytogenetik
definition:

forskningsområde kring studier av kromosomer och deras betydelse för en människas individuella utveckling

anmärkning:

Kromosomer är de delar i cellen som bär på arvsanlagen, i form av DNA-strängar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008