Ikon för Rikstermbanken

cystoskopi

svensk term: cystoskopi
definition:

undersökning av urinblåsan med hjälp av ett cystoskop, som är ett slangliknande instrument

anmärkning:

Cystoskopet fungerar som en kikare med belysning och förs in genom urinröret.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008