Ikon för Rikstermbanken

cystometri

svensk term: cystometri
förklaring:

När man mäter tryck och volym i en urinblåsa. Utgör en del i en utredning av urininkontinens.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008