Ikon för Rikstermbanken

cystit

svensk term: cystit
förklaring:

Betyder allmänt katarr i en blåsa, men det är i princip alltid urinblåsan som avses. Vad denna sjukdom beror på, vilka symtom den ger och hur den ska behandlas beror dels på om det är en man eller en kvinna som drabbats och dels på om det rör sig om upprepade infektioner eller inte. Gemensamt för de flesta är sveda vid vattenkastning och täta trängningar. Eftersom orsaken alltid är en bakterieinfektion behandlar man med någon form av antibiotika.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008