Ikon för Rikstermbanken

cylinderampull

svensk term: cylinderampull
definition:

cylinderformad (rörformad) ampull

anmärkning:

En ampull är en typ av läkemedelsbehållare som består av ett litet glaskärl som inte har någon öppning. Ampullen öppnas istället genom att man bryter av halsen på ampullen. Läkemedel som måste bevaras sterila brukar man förpacka i ampuller. Ampuller förpackas med en exakt mängd vätska eller pulver vilket underlättar när läkemedlet ska ges till patienten.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008