Ikon för Rikstermbanken

cyklooxygenas

svenska termer: cyklooxygenas
COX
definition:

enzym i kroppen som kan bilda ämnen som ökar smärta, feber och inflammation

anmärkning:

Cyklooxygenas finns i två former, COX-1 och COX-2. COX-1 bildar även ämnen som skyddar magens slemhinna och som behövs för att stoppa blödningar. COX-2 uppkommer framförallt vid en inflammation. COX-enzymer hämmas av många vanliga värktabletter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008