Ikon för Rikstermbanken

cross-over

svensk term: cross-over
definition:

studiedesign för att testa och utvärdera effekten av ett läkemedel

anmärkning:

Säg att man vill jämföra två läkemedel, A och B, och sen kunna säga vilket som är bäst. Då ger man patienterna läkemedel A först och sen läkemedel B. En annan grupp kanske man ger läkemedel B först och sen läkemedel A. Om man då märker att man får en bättre effekt den perioden patienter äter läkemedel A, kan man dra slutsatsen att A är bättre än B. Eftersom samtliga patienter tar alla studieläkemedel i något skede kan inte resultatet påverkas av skillnader mellan patienterna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008