Ikon för Rikstermbanken

ciliarmuskel

svensk term: ciliarmuskel
förklaring:

Påverkar ögats lins och reglerar ögats ackommodation, det vill säga hur ögat anpassar sig till att se olika avstånd, genom att reglera hur buktig linsen är. När man tittar på något på långt håll slappnar muskeln av och linsen blir plattare. När man tittar på något närbeläget späns muskeln och linsen blir tjockare.

latinsk term: musculus sphincter pupillae
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008