Ikon för Rikstermbanken

ciliarkropp

svenska termer: ciliarkropp
ciliaris
strålkropp
definition:

den del av ögats vägg som linsen fäster i och som innehåller ackommodationsmuskeln, den muskel som reglerar pupillens storlek

anmärkning:

Kammarvattnet utsöndras från den främre delen av strålkroppen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008