Ikon för Rikstermbanken

chock

svensk term: chock
definition:

livshotande tillstånd som inträffar då blodtrycket sjunker och cirkulationen minskar

anmärkning:

Syrebrist kan då uppstå i organ (framförallt hjärna och hjärta) som då skadas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008