Ikon för Rikstermbanken

chalazion

svensk term: chalazion
definition:

inflammation i körtel på ögonlocket

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008