Ikon för Rikstermbanken

cellmembran

svenska termer: cellmembran
membran
definition:

tunn hinna som omger en cell och skiljer cellens inre miljö från den yttre

anmärkning:

Cellmembraner består av olika fetter och proteiner och dess funktion är att fungera som en barriär och kontrollera transport av ämnen mellan de två rum som membranet avgränsar. Membran finns även inuti en cell och avgränsar olika cellrum från varandra.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008