Ikon för Rikstermbanken

cellinfiltration

svensk term: cellinfiltration
definition:

inlagring av främmande ämnen eller celler i celler eller vävnader

anmärkning:

Det kan till exempel vara tumörer som växer in i omgivande celler eller när kroppsvätskor vid sjukdom tränger in i omgivande vävnader. Vid en inflammation kan det också betyda att varceller sprider sig.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008