Ikon för Rikstermbanken

cellernas vilopotential

svensk term: cellernas vilopotential
definition:

den elektriska spänning som normalt finns mellan in- och utsida hos alla levande celler

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008