Ikon för Rikstermbanken

celiaki

svensk term: celiaki
definition:

rubbning i matspjälkningen som beror på överkänslighet (intolerans) mot gluten

anmärkning:

Gluten finns i vissa sädesslag t.ex. vete och råg. Symtomen är bl.a. uppsvälld buk, diarré och magsmärtor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008