Ikon för Rikstermbanken

bulimi

svensk term: bulimi
definition:

ätstörning som kännetecknas av att personen hetsäter och sedan försöker bli av med den intagna födan genom att framkalla kräkningar eller använda laxermedel

anmärkning:

Andra symtom är bl.a. oro, ångest, skuldkänslor, tandröta, inflammation i matstrupen och mensrubbningar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008