Ikon för Rikstermbanken

bronkdilaterare

svensk term: bronkdilaterare
definition:

medel som vidgar luftrören

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008