Ikon för Rikstermbanken

bronkdilatation

svensk term: bronkdilatation
definition:

vidgning av luftrören

anmärkning:

Motsats till bronkkonstriktion. Vid en astmaattack är målet med läkemedelsbehandling att vidga luftrören och på så sätt göra det lättare att andas.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008