Ikon för Rikstermbanken

bredspektrum

svensk term: bredspektrum
förklaring:

Stort användningsområde, t.ex. verksamt mot flera olika arter av mikroorganismer som svampar, bakterier och parasiter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008