Ikon för Rikstermbanken

bradykinesi

svensk term: bradykinesi
definition:

långsamma rörelser

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008