Ikon för Rikstermbanken

borderlinestörning

svensk term: borderlinestörning
förklaring:

En borderlinestörning innebär bland annat att individen har en dissociativ personlighetsstörning. Denna störning innebär att personen ofta och kraftigt kan byta humör samt har problem med sina relationer till andra.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008