Ikon för Rikstermbanken

bolusdos

svenska termer: bolusdos
bolus
definition:

dos som injiceras snabbt i blodet

anmärkning:

Syftet med en bolusdos är att snabbt nå en hög koncentration av läkemedlet i blodet, och på så sätt få effekt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008