Ikon för Rikstermbanken

body mass index

svenska termer: body mass index
BMI
definition:

mått som används för att bedöma en persons vikt i förhållande till sin längd

anmärkning:

Beräknas genom att dividera kroppsvikten i kilo med kvadraten på kroppslängden i meter. Med ett BMI-värde mellan 18,5 och 25 räknas som normalt. Ett värde mellan 25 och 30 klassas som övervikt och över 30 klassas som fetma.

engelska termer: body mass index
BMI
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008