Ikon för Rikstermbanken

blodtryck

svensk term: blodtryck
definition:

det tryck som blodet åstadkommer på blodkärlsväggarna

anmärkning:

När hjärtat slår pumpar hjärtats vänster kammare ut blodet till hela kroppen. Detta är det högsta trycket, också kallat det systoliska trycket. Mellan hjärtslagen fås det lägsta trycket och det heter med ett annat ord diastoliskt blodtryck. När man anger en människas blodtryck brukar man ange båda blodtrycken, till exempel 130/80 som utläses 130 över 80. Det högre värdet är då det systoliska blodtrycket och det lägre värdet är det diastoliska. För högt blodtryck är inte bra och bör behandlas med läkemedel och/eller kostrådgivning. Högt blodtryck anses vara 140/90 i vila.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008