Ikon för Rikstermbanken

blodtransfusion

svensk term: blodtransfusion
definition:

överföring av blod eller blodkomponenter från en givare till en mottagare (oftast via en blodbank)

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008