Ikon för Rikstermbanken

blodhjärnbarriär

svensk term: blodhjärnbarriär
definition:

lager av celler som utgör en barriär mellan blodet i hjärnans kärl och nervvävnad

anmärkning:

Denna barriär styr ämnesutbytet mellan blod och hjärnvävnaden. Syre och näringsämnen kan passera obehindrat medan giftiga ämnen och vissa läkemedel inte kan passera. Blodhjärnbarriären fungerar alltså som en skyddsmekanism för nervsystemet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008