Ikon för Rikstermbanken

bloddyskrasi

svensk term: bloddyskrasi
definition:

obalans i blodets sammansättning som kan bero på till exempel en bakterieinfektion

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008