Ikon för Rikstermbanken

blastomykos

svensk term: blastomykos
definition:

sjukdom orsakad av jästsvampen Blastomyces som finns i Nord- och Sydamerika

anmärkning:

Svampen finns i jord och infekterar människa genom inandning av sporer. Infektion ses vanligast i munhåla och hud. Sjukdomen kan bli kronisk och påverka flera av kroppens organ om den inte behandlas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008