Ikon för Rikstermbanken

blastocyst

svensk term: blastocyst
definition:

förstadium till embryo, och används som benämning på det befruktade ägget från ca 4–5 dagar efter befruktningen

anmärkning:

Det befruktade ägget bäddas in i livmoderslemhinnan ca 3–4 dagar efter befruktning, och det är då det bildar en blastocyst.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008