Ikon för Rikstermbanken

blandning

svensk term: blandning
definition:

sammansättning som består av två eller fler substanser som inte är bundna till varandra kemiskt genom olika bindningar

anmärkning:

Om blandningen är homogen kan man inte urskilja de olika substanserna från varandra som man kan i en heterogen blandning. Lite förenklat skulle man kunna säga att müsli är en heterogen blandning och luft är en homogen blandning som består av främst syre och kväve.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008