Ikon för Rikstermbanken

biverkning

svenska termer: biverkning
biverkan
definition:

effekt av ett läkemedel som inte förväntas eller som är oönskad när man tar läkemedlet så som det är avsett att tas och i den dos som är rekommenderad

anmärkning:

Vanligtvis är dessa effekter negativa.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008