Ikon för Rikstermbanken

bipolär sjukdom

svenska termer: bipolär sjukdom
manodepressiv sjukdom
förklaring:

Karakteriseras av återkommande perioder av omväxlande mani och depression. Symtomen vid mani är en förhöjd sinnesstämning, minskat sömnbehov och överaktivitet. Vid en svår mani kan patienten även bli aggressiv. Symtomen vid depression är nedstämdhet och trötthet. Mellan sjukdomsperioderna är patienten så gott som symtomfri.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008