Ikon för Rikstermbanken

biotillgänglighet

svensk term: biotillgänglighet
förklaring:

Hur stor del av ett läkemedel som tas upp i blodomloppet i sin ursprungliga kemiska form. Orsaker till låg biotillgänglighet är bland annat dåligt upptag i tarmen, nedbrytning innan upptag och nedbrytning i lever direkt efter upptag (så kallad första passage-metabolism).

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008