Ikon för Rikstermbanken

bioaktivering

svensk term: bioaktivering
förklaring:

När en substans metaboliseras, det vill säga bryts ner, ska den helst omvandlas till en för kroppen mindre skadlig produkt genom att enzymer bryter ner substansen så att den sedan kan utsöndras. Detta kallas för att substansen detoxifieras. I värsta fall sker ingen detoxifiering utan istället bioaktiveras substansen vilket innebär att det bildas reaktiva metaboliter som är mer skadliga än vad ämnet var från början. Dessa giftiga metaboliter kan sedan binda till DNA och proteiner vilket kan vara mycket skadligt för cellen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008