Ikon för Rikstermbanken

bindningskonstant

svensk term: bindningskonstant
definition:

mått på styrkan hos en bindning mellan två molekyler

anmärkning:

Ju högre konstant desto starkare bindning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008