Ikon för Rikstermbanken

betastimulerare

svenska termer: betastimulerare
betareceptorstimulerare
definition:

substans som stimulerar kroppens betareceptorer

anmärkning:

Betareceptorer finns i bland annat i hjärta, blodkärl, luftvägar, tarmens och andra inre organs muskler. Vid stimulering av betareceptorerna ses effekter som ökad hjärtverksamhet och vidgade luftrör. Betareceptorstimulerare som läkemedel används vid sjukdomar som astma och glaukom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008