Ikon för Rikstermbanken

betahemolytisk

svensk term: betahemolytisk
definition:

som sönderdelar blodkroppar

anmärkning:

Till exempel finns det bakterier, nämligen vissa streptokocker, som är betahemolytiska. Detta kan utnyttjas för att komma fram till om just dessa bakterier har gjort en människa sjuk.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008