Ikon för Rikstermbanken

beredning

svenska termer: beredning
läkemedelsform
definition:

det sätt på vilket ett läkemedel är utformat

exempel:

Exempel på olika läkemedelsberedningar är tabletter, kapslar, mixturer, salvor, krämer och droppar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008