Ikon för Rikstermbanken

barbiturat

svensk term: barbiturat
förklaring:

Barbiturater är en äldre grupp läkemedel som har dämpande effekt på centrala nervsystemet. Dessa har historisk använts vid exempelvis sömnsvårigheter, ångest och epilepsi. I dag är dessa läkemedel mindre vanliga men de används fortfarande i viss utsträckning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008