Ikon för Rikstermbanken

ballongangioplastik

svenska termer: ballongangioplastik
PTA
perkutan transluminal angioplastik
definition:

kärlutvidgning/ballongvidgning av förträngda blodkärl

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008