Ikon för Rikstermbanken

bakteriolys

svensk term: bakteriolys
definition:

upplösning av bakterier

anmärkning:

Detta är ett av flera sätt som bakterier kan dö på. Vissa antibiotika, bland annat penicillinerna, leder till bakteriolys.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008