Ikon för Rikstermbanken

baklobshormon

svensk term: baklobshormon
definition:

hormon som utsöndras från bakre delen av en körtel under hjärnan som kallas hypofysen

anmärkning:

Hypofysens hormoner styr framför allt andra körtlar i kroppen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008