Ikon för Rikstermbanken

bärarprotein

svensk term: bärarprotein
förklaring:

Bärarprotein finns i blodet och binder till många typer av fettlösliga ämnen i kroppen. Bärarproteiner binder dessutom till läkemedel och fungerar som transportör av läkemedlet till kroppens olika organ. Kroppens vanligaste bärarprotein är albumin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008