Ikon för Rikstermbanken

bärarmolekyl

svensk term: bärarmolekyl
definition:

kemisk förening som kan binda olika ämnen för att underlätta transport av dessa i kroppen

anmärkning:

Ett exempel är hemoglobin som finns i blodet och fungerar som bärarmolekyl för syre och koldioxid.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008