Ikon för Rikstermbanken

azoospermi

svensk term: azoospermi
förklaring:

När sädesvätskan inte innehåller några levande spermier alls. Kan bero på ett antal olika saker bl.a. dålig funktion hos testiklarna eller blockerade sädesledare.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008