Ikon för Rikstermbanken

autism

svensk term: autism
definition:

allvarligt psykiskt funktionshinder som framträder i tidig ålder och som beror på en medfödd eller förvärvad störning i hjärnan

anmärkning:

Personer med autism har svårt att utveckla och förstå information och sätta samman informationen till ett sammanhang. De har också svårt att förstå andra människors tankar och känslor.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008