Ikon för Rikstermbanken

atypisk

svensk term: atypisk
definition:

som avviker från det typiska eller normala

anmärkning:

Kan exempelvis syfta till ett sjukdomsförlopp.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008